Begeleidingscentrum voor Personen met AutismeMissie

Het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme biedt professionele ondersteuning en begeleiding aan jongeren en volwassenen met autisme. De organisatie kiest daarbij voor kleinschalige afdelingen. Hierdoor kunnen wij onze cliënten meer zorg op maat bieden.

Met onze expertise zet het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme in op permanente vorming en coaching om professionaliteit in de zorg te verhogen. Dit voor zowel externe organisaties en personen als onze eigen medewerkers.

BCPA streeft ernaar om de inclusie en betrokkenheid van cliënten in de samenleving te vergroten. Dit door als ervaren ASS kennisorganisatie uit de praktijk naar buiten te treden en cliënten bij te staan om hun plaats als volwaardig participerend lid van de gemeenschap op te nemen.

BCPA wil een centrale ondersteunende rol spelen binnen een groter hulpnetwerk van primaire zorgverstrekkers van de cliënt (ouders, mantelzorgers, vrijwilligers … ) en zoekt dit netwerk voor elke individuele cliënt actief mee uit te bouwen.

Bovendien wil BCPA ingebed zijn in een eigen sterk netwerk van lokale partners en streeft ernaar om dit netwerk de komende jaren duurzaam uit te breiden met samenwerkingsinitiatieven, het delen van kennis en het promoten van partnerorganisaties.