Begeleidingscentrum voor Personen met AutismeMobiel/ambulante ondersteuning

Woon je alleen?

Lees meer

Woonondersteuning

Wil je met anderen samenwonen?

Lees meer

Dagondersteuning

Zoek je een dagactiviteit?

Lees meer

Over het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme

Wij durven luidop dromen. Droom jij luidop mee?

... van een kwaliteitsvol leven met een brede menukaart aan mogelijkheden voor alle mensen met autisme.

... van innovatieve zorg op maat en van zelfregie voor alle cliënten.

... van een sterk netwerk dat vertrekt vanuit de eigen innerlijke kracht van iedere cliënt.

... van een toekomst waarin iedereen zorgt en inclusie bevordert. 

 

 

Missie

Het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme biedt professionele ondersteuning en begeleiding aan jongeren en volwassenen met autisme. De organisatie kiest daarbij voor kleinschalige afdelingen.

Het Begeleidingscentrum zet in op permanente vorming en coaching om die professionaliteit te verhogen.

We werken vanuit de empowermentgedachte. De cliënten met autisme zijn volwaardige burgers. Ze kunnen op hun eigen manier deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Lees meer over onze missie

Visie

Het Begeleidingscentrum met zijn begeleiders vormt de context waarbinnen cliënten met autisme kunnen groeien. Het Begeleidingscentrum doet dit met respect voor cliënten, familie, omgeving en begeleiders.

In onze aanpak - steeds op maat van de cliënt - streven we naar een evenwicht tussen inspanning en rust, tussen uitdagen en beschermen, tussen samen doen, samen zijn en alleen zijn. Door flexibiliteit aan te leren en te structureren.

Het Begeleidingscentrum structureert niet extreem. Structuur is geen doel op zich, maar een middel voor vergroting van duidelijkheid en zelfstandigheid.

Kom meer te weten over onze visie

Onze Waarden

  • Participatie
  • Netwerk
  • Ontplooiing
  • Welzijn
  • Dialoog

Ontdek hier meer over onze waarden

Meer dan 40 jaar expertise in autisme

Al meer dan 40 jaar bouwt het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme vzw aan haar expertise in autismewerking. Voorheen getiteld vzw Stichting voor Autisme wordt de organisatie in september 1979 boven het doopvont gehouden. Het initiatief komt van enkele ouders en hulpverleners die hun krachten bundelen en een werking oprichten specifiek voor jongeren met autisme en andere psychische aandoeningen. Een primeur in België.

In 1982 vormt zich de eerste vrucht van die inspanning: De Speling in Pijpelheide. De Speling wordt een voorziening met 10 cliënten die aangepaste schoolactiviteiten op maat krijgen en individuele training gericht op zelfredzaamheid:  hoe dweil ik een vloer, hoe kan ik betalen in een winkel … Ondanks hun beperkingen en dankzij de kennis voorhanden, kunnen deze jongeren zeer snel autismespecifieke ondersteuning krijgen in de klas en bij het wonen.

Met Autigone verscholen tussen de bossen van Rijmenam wordt in 1989 de eerste woonvoorziening specifiek voor volwassenen met autisme in België een feit. Nog steeds staat Autigone bekend voor haar gerichte en kwaliteitsvolle autismewerking en prikkelarme infrastructuur. Ook de oude administratie van BCPA wordt daar ondergebracht. Deze zal uiteindelijk baan ruimen voor twee individuele studio’s voor cliënten die zelfstandig willen wonen met ondersteuning nabij.

Blader doorheen onze geschiedenis

Organigram

Hoe is het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme georganiseerd? Bekijk hier het schema en alles wordt duidelijk.

Organigram

Raad van bestuur

De juridische structuur van het Begeleidingscentrum voor personen met autisme is een vzw, met een algemene vergadering en een raad van bestuur.

Voorzitter: Fabian Leroy
Erevoorzitter: Bert Verdoodt
Leden: Bert Verdoodt
Anne Vanderheyde
Hilde Schueremans
Guido Lambeir
Fabienne Van Dam
Jef Schram
Vertegenwoordiger van de gebruikers: Carole Castelein
Het ondernemingsnummer: 420.501.334