logo_wit_03

  • Mobiel/ambulante ondersteuning
  • Woon je alleen?
  • Lees meer

logo_wit_03

  • Woonondersteuning
  • Wil je met anderen samenwonen?
  • Lees meer

logo_wit_03

  • Dagondersteuning
  • Zoek je een dagactiviteit?
  • Lees meer

Over het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme

Missie

Het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme biedt professionele ondersteuning en begeleiding aan jongeren en volwassenen met autisme. De organisatie kiest daarbij voor kleinschalige afdelingen.

Het Begeleidingscentrum zet in op permanente vorming en coaching om die professionaliteit te verhogen.
We werken vanuit de empowermentgedachte. De cliënten met autisme zijn volwaardige burgers. Ze kunnen op hun eigen manier deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Visie

Het Begeleidingscentrum met zijn begeleiders vormt de context waarbinnen cliënten met autisme kunnen groeien.
Het Begeleidingscentrum doet dit met respect voor cliënten, familie, omgeving en begeleiders.

Hoe

missie-bereiken-3

Het Begeleidingscentrum structureert niet extreem. Structuur is geen doel op zich, maar een middel voor vergroting van duidelijkheid en zelfstandigheid.

Raad van bestuur

De juridische structuur van het Begeleidingscentrum voor personen met autisme is een vzw, met een algemene vergadering en een raad van bestuur.

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:Bert Verdoodt
Leden:Anne Vanderheyde
Hilde Schueremans
Guido Lambeir
Fabian Leroy
Fabienne Van Dam
Vertegenwoordiger van de gebruikers:Jef Schram
Het ondernemingsnummer:420.501.334

Organigram

Hoe is het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme georganiseerd? Bekijk hier het schema en alles wordt duidelijk.

Organigram

Contacteer ons

Naam*
E-mail*
Vraag*

Vul de Captcha in: captcha

Volg ons

facebook_03