Begeleidingscentrum voor Personen met AutismeVisie

Het Begeleidingscentrum met zijn begeleiders vormt de context waarbinnen cliënten met autisme kunnen groeien. Het Begeleidingscentrum doet dit met respect voor cliënten, familie, omgeving en begeleiders. Onze zorg is ondergeschikt aan de rust en het welbevinden van onze cliënten.

Binnen ons zorgmodel staat de kracht van de cliënt centraal en streven wij daarbij naar een balans tussen zorg en acceptatie, tussen afstand en nabijheid, flexibiliteit en structuur, ondersteuning en zelfstandigheid, tussen inspanning en rust, tussen uitdagen en beschermen, tussen samen zijn/doen en alleen zijn.

Vanuit de empowermentgedachte wil BCPA bijdragen aan de groei en zelfontplooiing van zowel cliënten als medewerkers. Dit binnen grenzen. Wanneer iets niet lukt, moet soms de zorg gerelativeerd worden en kunnen we onze cliënten enkel bijstaan op de weg naar acceptatie.

Met het Welzijnsteam willen we de nodige fundamenten leggen om voor cliënten en medewerkers een veilige en vertrouwde omgeving aan te bieden. Met zulke zelfsturende teams wil BCPA bewust ruimte bieden voor meer beleidsondersteunende zorg. Het geven van meer verantwoordelijkheid binnen onze begeleidingsteams moet dagelijkse processen versoepelen en snel verbeteringen op het terrein mogelijk maken.

Met individuele zorgondersteuning en een brede waaier aan activiteiten op maat dragen we bij aan de talenten, wensen, ambities en krachten van onze cliënten. Zo willen we een ondersteunende rol spelen in het zelfvertrouwen en positieve zelfbeeld van iedere cliënt.

BCPA wil een open huis zijn voor alle stakeholders. Elk klantendossier is bespreekbaar en we verwelkomen wederkerige communicatie tussen medewerkers en beleid. We willen betrokkenheid vergroten door transparant en systematisch in dialoog te treden met cliënten, ouders en medewerkers.