Begeleidingscentrum voor Personen met AutismeOnze Waarden

PARTICIPATIE

BCPA streeft ernaar om de inclusie en betrokkenheid van cliënten bij de samenleving te vergroten. Dit door als ASS kennisorganisatie met cliënten naar buiten te treden en hun plaats als volwaardig participerend lid binnen de lokale gemeenschap en bredere maatschappij  op te nemen. Bij BCPA staat de kracht van de persoon centraal en niet de handicap. Wij streven daarbij naar een balans tussen zorg en acceptatie, tussen afstand en nabijheid, flexibiliteit en structuur, ondersteuning en zelfstandigheid, tussen samen zijn/doen en alleen zijn.


NETWERK

BCPA wil een centrale ondersteunende rol spelen binnen een groter hulpnetwerk van primaire zorgverstrekkers voor de cliënt (ouders, mantelzorgers, vrijwilligers … ) en zoekt dit hulpnetwerk voor elke individuele cliënt actief mee uit te bouwen. BCPA wil daarenboven ingebed zijn in een sterk netwerk van lokale partners en streeft ernaar om dit netwerk de komende jaren duurzaam uit te breiden met samenwerkingsinitiatieven, het delen van kennis en het promoten van partnerorganisaties.


ONTPLOOIING

BCPA wil bijdragen aan de groei van cliënten en medewerkers. Met zelfsturende teams willen we meer ruimte bieden voor beleidsondersteunende zorg. Het geven van meer zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid aan onze medewerkers moet dagelijkse processen versoepelen en snel verbeteringen op het terrein mogelijk maken. Als kenniscentrum willen wij ons personeel kansen bieden tot opleiding en het krijgen van persoonlijke coaching. Naar cliënten toe willen we via zelfsturing en activiteiten op maat de eigen talenten, wensen, ambities en krachten van onze cliënten ondersteunen. Zo willen we bijdragen aan hun zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.


DIALOOG

BCPA wil een open huis zijn voor alle stakeholders. Onze deur staat steeds open. Elk klantendossier is bespreekbaar.  We verwelkomen wederkerige communicatie tussen medewerkers en beleid. We willen betrokkenheid vergroten door transparant en systematisch in dialoog te treden met cliënten, ouders en medewerkers. Dit aangepast aan de noden van iedere individuele cliënt.


WELZIJN

Met het Welzijnsteam wil BCPA de nodige fundamenten leggen om voor haar cliënten en medewerkers een veilige en vertrouwde omgeving aan te bieden. Oude en nieuwe cliënten dienen zich goed te voelen binnen en buiten onze muren. Onze begeleiders en cliënten krijgen de nodige ondersteuning door middel van gepaste nazorg, meer opleiding bijv. in assertiviteit en individuele vorming van startende begeleiders, gesprekstechnieken, veiligheidsprocedures …